Τα έργα μας

 

Τα έργα μας από καθαρισμούς χώρων - Katharises.gr

 
 

Πλύσιμο Δαπέδων

 
Κατάστημα Καλλιθέα
 
 
 
 

Καθαρισμός Αφισών

 
Κατάστημα Κουκάκι
 
 
 
 

Καθαρισμός Γραφείων

 
Ψυχικό
 
 
 
 
 
Τα έργα μας - Καθαρισμοί Επαγγελματικών Χώρων | Katharises.gr
Τα έργα μας - Καθαρισμοί Επαγγελματικών Χώρων | Katharises.gr
Τα έργα μας - Καθαρισμοί Επαγγελματικών Χώρων | Katharises.gr
Τα έργα μας - Καθαρισμοί Επαγγελματικών Χώρων | Katharises.gr
Τα έργα μας - Καθαρισμοί Επαγγελματικών Χώρων | Katharises.gr
Τα έργα μας - Καθαρισμοί Επαγγελματικών Χώρων | Katharises.gr
Πλύσιμο Δαπέδων Κατάστημα Καλλιθέα
Πλύσιμο Δαπέδων Κατάστημα Καλλιθέα
Αφαίρεση Αφισών Κουκάκι (ΠΡΙΝ)
Αφαίρεση Αφισών Κουκάκι (ΜΕΤΑ)
Κολόνες Καθαρισμός Μαρμάρων Antigraffity
Κολόνες Καθαρισμός Μαρμάρων Anti-graffiti Μαρούσι (ΜΕΤΑ)
Καθαρισμός Δαπέδου